Gilles Deleuze – Spinoza Üzerine On Bir Ders Pdf Kitap İndir
Felsefe Kitapları / 29 Ağustos 2017

On bir ders notunun bir araya getirildiği kitap, Spinoza Üzerine On Bir Ders. Bu kitap için toplanan notlar yazarın 1972 ile 86 yılları arasında Spinozza hakkında verdiği derslerden toparlanmış ve okuyucuya sunulmuştur. Spinoza Üzerine On Bir Ders kitabı içerik olarak yeterli zenginlikte bir kitap. Yazar dönem filozofları hakkında yeterli zenginlikte bilgiye sahip olduğunu kanıtlar nitelikte ve dolulukta ders notlarına sahiptir. Felsefe okumaları için adeta sayfalar dolusu bulunabilecek bilgilerin özü sunulmuş durumda ve felsefeye ilgi gösteren okuyucular için mutlaka edinilmesi gereken bir kitap niteliğinde. Gilles Deleuze’nin incelikli anlatımıyla okunmayı bir kat daha hak ediyor Spinoza üzerine verilmiş ders notlarından oluşan bu kitap. pdfkitaparsivi.net keyifli okumalar diler. [sociallocker id=”368″]”http://link.tl/16qhv“[/sociallocker]  

George Woodcock – Anarşizm (Bir Düşünce ve Hareketin Tarihi) Pdf Kitap İndir
Tarih Kitapları / 26 Ağustos 2017

Yayınlandığı dönemde tahmin edilenin üzerinde ilgi görmüş ve müteakip yıllarda genişletilerek baskıları hazırlanmış olan Anarşizm (Bir Düşünce ve Hareketin Tarihi) isimli eser, Japonca, İtalyanca İsveççe ve Portekizce gibi pek çok geniş coğrafyadaki dillere de çevrilerek okuyucularıyla buluşmuştur. Anarşizm (Bir Düşünce ve Hareketin Tarihi) kitabı, yazıldığı dönemde, yazara göre de Anarşizmin son kez halk desteği alarak ortaya çıktığı İspanya İç  Savaşı’nda yaşanmaktaydı. Kitabın yazıldığı dönem itibariyle anarşizmin sonunun geldiğini iddia edenlere karşın yazar, bunun böyle olmadığını ve 1980 deki olaylar dâhil bir devinim içinde olduğunu gösteren buluntulara sahip olarak halen süreç içerisinde kendi devinimini devam ettirerek geniş halk kitlelerini etkileyebilecek niteliklere sahip olduğu savunulmaktadır. pdfkitaparsivi.net keyifli okumalar diler. [sociallocker id=”368″]”http://link.tl/16qhv“[/sociallocker]  

Gaston Bachelard – Yeni Bilimsel Tin Pdf Kitap İndir
Bilim Kitapları , Felsefe Kitapları / 23 Ağustos 2017

Gaston Bachelard, Yeni Bilimsel Tin ile felsefede tin üzerine yeni bir yaklaşım getirmeye çalışıyor ve tin konusunda yeni boyutlar açıyor. Tin iki anlamda karşılık bulan bir kelime, oysa tin ile hem ruh hem de zekâ ifade ediliyor olabilir mi? Bu iki anlam birbiriyle tamamen anlamsız ve alakasız görünmektedir. Yeni Bilimsel Tin kitabı girişte bu konuda bilgiler vermeye çalışarak konuyu açıyor, ilerleyen bölümlerde öncelikle geometri felsefesine dair özsel karmaşıklığı irdeliyor. Newton’un fizik dünyasına mekaniğin Newton dışında açıklanabilir metinlerine odaklanmaya çalışıyor. Madde ve ışımaları irdeleyerek, maddenin ötesine dair ipuçları arayışı sonraki bölümde dalga ve cisimciklerle bu madde ötesindeki dünyayı anlama çabasına yeni yaklaşımlar getiriyor ve farklı boyutlar açmaya çalışıyor. pdfkitaparsivi.net keyifli okumalar diler. [sociallocker id=”368″]”http://link.tl/16qhv“[/sociallocker]  

Edward P. Thompson – Avam ve Görenek Pdf Kitap İndir
Felsefe Kitapları / 20 Ağustos 2017

Açıkçası, Avam ve Görenek rahatsız edici bir kitap. Neden rahatsız edici olduğu sorduğu sorularda gizli, zira kapitalist düzen ile birlikte gelen yaşantımızdaki tercihlerin bazen acımasız ve gelenek göreneklere uymayan tutumlarda gerçekleştirilme zorunda olunması bu acımasız soruları sorduran bir zorunluluk doğurmuştur. Avam ve Görenek kitabı, sorduğu sorularla odaklanmanızı istediği şeyin gerçekten de bu düzenin böyle olmasına rağmen farkındalık olarak kaçımızın farkında olduğu bir durumdadır. Kitap bunun çok yeni olmadığını yüzyıllardır bu şekilde vuku bulduğunu ancak bu uzun süreye rağmen bir şekilde farkındalık ortaya çıkartılamamış olmasını da sorgulatmaktadır. Edward P. Thompson uzun yıllar önce çalıştığı bu alana, belki de hayatının son demlerinde yeniden geri dönerek, derli ve toplu bir çalışmayı, insanlığa bırakmayı hedeflemiştir. pdfkitaparsivi.net keyifli okumalar diler. [sociallocker id=”368″]”http://link.tl/16qhv“[/sociallocker]  

Bryan Magee K. Popper’in Bilim Felsefesi Ve Siyaset Kuramı Pdf Kitap İndir
Bilim Kitapları , Felsefe Kitapları / 17 Ağustos 2017

Prof. Dr. Sir Karl R. Popper hakkında söylenebilecek temel şeylerin başında Marksizm’in karşısındaki en büyü isim olarak nitelendirmesi gelmektedir. K. Popper’in Bilim Felsefesi Ve Siyaset Kuramı içinde bahci geçen Prof. Dr. Sir Karl R. Popper aynı zamanda dönemin büyük felsefecilerinden birisi olarak da felsefe tarihide yerini almaktadır. Yazar Popper’in Bilim Felsefesi Ve Siyaset Kuramı kitabı ile aynı zamanda günümüzün felsefe tarihi hakkında da düşüncelerini söyleme fırsatı buluyor. Mete Tunçay’ın Türkçe’ye kazandırdığı ve Remzi Kitabevi ismi altında yayınlanan bu kitabı değerini bilen okuyucular tarafından önemle sahiplenileceği bir gerçektir. Kitabın çevirmenliğini yapan Mete Tunçay’ın kitapta bahsi geçen büyük felsefeci Prof. Dr. Sir Karl R. Popper’ın öğrenciliğini de yapmış olduğunu ayrıca belirtmek isteriz. pdfkitaparsivi.net keyifli okumalar diler. [sociallocker id=”368″]”http://link.tl/16qhv“[/sociallocker]  

Afşar Timuçin Estetik Bakış Pdf Kitap İndir
Felsefe Kitapları / 14 Ağustos 2017

Sanata yönelik estetik bakış ve sanat anlayışı üzerine sorular soran Afşar Timuçin Estetik Bakış isimli eseri ile sanatın öğrenilebilir bir şey olup olmadığı konusunu irdeliyor. Doğuştan sanatçı olunduğunu iddia edenler için neden o halde ustalar, hocalar var. Diye de soruyor. Bir başka açıdan da Estetik Bakış kitabı içerisinde okullarda eğitimi verilen sanat bölümleri ile ilgili sorularını soruyor. Şiirin okulu yok ancak mimarlığın var bu durumda mimarlık öğretilebilir ancak şairlik öğretilemez mi? Bu soruya yine kendisi cevap veriyor. Sanat ile ilgili bölümlerde belki de ancak sanat ile ilgili temel terimler verilebilir. Bir kişi sanat ile ilgili bir bölümü okuduğunda o sanat dalına ait temelleri öğrenebilir. pdfkitaparsivi.net keyifli okumalar diler. [sociallocker id=”368″]”http://link.tl/16qhv“[/sociallocker]  

Yeniden İnsan İnsana Doğan Cüceloglu Pdf Kitap İndir
Psikoloji Kitapları / 11 Ağustos 2017

Doğan Cüceloğlu, günümüzde insan ilişkileri ve iletişimin nemi üzerine kitaplar yazan bir yazar. Yeniden İnsan İnsana ile de bu eksende yaklaşımlar için çalışmalar ve fikirlerini beyan ediyor. İnsan ilişkileri neden önemlidir sorusunu soruyor önce, müteakiben insan iletişiminde de trafik kazaları gibi kazaların meydana gelebileceğini, geldiği durumlarda telafisinin nasıl yapılacağı üzerine konuşuyor. Yeniden İnsan İnsana kitabı hayli zengin bir kitap. Doğan Cüceloğlu, kitap boyunca kendi hayatından da karelere yer veriyor. Etkileşim içinde bulunan varlıkların, özellikle insan ekseninde düşündüğümüzde, insanların etkileşim içerisinde bulundukları süreçlere müdahil olabilecek etkenlerin neler olduğunu tanımlıyor. İletişimde beden duruşu, jestler ve mimiklerin öneminin kavranması için de ayrı bir çaba sarf ediyor. pdfkitaparsivi.net keyifli okumalar diler. [sociallocker id=”368″]”http://link.tl/16qhv“[/sociallocker]  

Bert Kaplan Akıl Hastalarının İç Dünyası Pdf Kitap İndir
Psikoloji Kitapları / 8 Ağustos 2017

Psikolojiye ilgi duyan herkesin okuması gereken bir kitap Akıl Hastalarının İç Dünyası. Kitabı kendi benzerlerinden farklı kılan kısmı büyük edebiyat ustalarının eserlerinden anlatımlarla gayet zenginleştirmiş olmasında yatmaktadır. Kitapta gecen hikâyelerin tamamı gerçek olaylardan alınmadır. Kitap bu haliyle orijinalliği korunmuş bir kitaptır. Kitap içinde anlatılar, özellikle psikoz sonrası iyileşen insanların hem hastayken hem de sağlıklı düşünebiliyorken ortaya koydukları fikirler ve düşüncelerin ne denli ilginç olduklarıdır. Kitapta anlatılan bir hikâyede deli olduğu saptanmış bir kişinin kendisinin de deliliğinin farkında olması ve bundan memnun bir şekilde hareket etmesidir. Kişi bu şekilde rahat hareket edebilmenin avantajlarını kullanmaktadır. Daha pek çok akılda kalıcı hikâyesiyle Akıl Hastalarının İç Dünyası kitabı okunduktan sonra kolay akıldan çıkmayacak bir eser. pdfkitaparsivi.net keyifli okumalar diler. [sociallocker id=”368″]”http://link.tl/16qhv“[/sociallocker]  

Daniel c. Dennett Darwin in Tehlikeli Fikri Pdf Kitap İndir
Bilim Kitapları / 6 Ağustos 2017

Daniel c. Dennett bilim adına kişilerin kafalarındaki karışıklıkları gidermek için yeni bir kitapla daha okuyucularıyla buluşuyor; Darwin in Tehlikeli Fikri. Peki nedir Darwin in fikirlerini tehlikeli kılan şey? Onun getirdiği teorilerin bilim dünyasını ikiye bölmüş olmasıdır. Öylesine yeni bir şey söylemiştir ki, kabullenmesi de kabullenmemesi de sorunlara yol açacak bir düşüncedir. Darwin in Tehlikeli Fikri kitabı yazar tarafından ortaya koyduğu fikirlerin tamamen mekanik ve algoritmik bir işlem olarak tanımlamasında yatmaktadır. Darwin tüm süreci tanımlarken adeta matematik problemi çözer gibi olguların üzerinde durmuştur. İşte bu noktada Darwin hemen herkesçe kabullenilebilecek bir fikri değil kabullenildiğinde çığır açacak ir fikri ortaya atmış olmaktadır. pdfkitaparsivi.net keyifli okumalar diler. [sociallocker id=”368″]”http://link.tl/16qhv“[/sociallocker]  

Dine Karşı Din Ali Şeriati Pdf Kitap İndir
Dini Kitaplar , Felsefe Kitapları / 5 Ağustos 2017

Ali Şeriati, konuşma metinleri ile oluşturduğu Dine Karşı Din isimli eserinde, din ile dinsizlik arasında tarihin hiçbir devrinde savaş bulunmadığına dikkat çeker. Bu savını da Dine Karşı Din kitabı içerisinde ayrıntıları ile dile getirir. Bu konuda söylediği şeylerden birisi de tarihte madem dinsiz hiçbir millet kaydedilmemiştir, öyleyse yapılan savaşlar nasıl dinsizliğe karşı din savaşı olarak adlandırılabilir. Bu mümkün değildir. Tüm savaşlar yaratıcı bir Tanrı adına, yine Tanrı adına savaşanlara karşı yapılmaktadır. Burada ayırıcı unsur İbrahimli dinler açısından ortaya çıkmaktadır. Sözgelimi İsa için savaşanlara karşı gelenler de top yekûn dinsiz değillerdi, onların dini de Ferisi olarak tabir edilen bir topluluğun diniydi. Bu din de Yahudiliğe ait bir din koluydu. pdfkitaparsivi.net keyifli okumalar diler. [sociallocker id=”368″]”http://link.tl/16qhv“[/sociallocker]